2DL4
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.niem. LO4-4/1 #N22 021AA
j.hiszp LO4-6/1 #H22 107B
j.hiszp LO4-16/ #H24 101A
r_ang LO4-1/1 #A71 019A
r_ang LO4-2/1 #A72 021A
r_wos LO4-6/1 #S21 021AA
r_ang LO4-12/ #A73 101A
j.niem. LO4-3/1 #N21 016A
j.hiszp LO4-5/1 #H21 104A
j.franc LO4-9/1 #F21 206A
j.hiszp LO4-14/ #H23 101A
religia LO4 IO 107B matem. LO4 PW 104A
2 8:50- 9:35 j.niem. LO4-4/1 #N22 021AA
j.hiszp LO4-6/1 #H22 107B
j.hiszp LO4-16/ #H24 101A
r_ang LO4-1/1 #A71 019A
r_ang LO4-2/1 #A72 021A
r_wos LO4-6/1 #S21 021AA
r_ang LO4-12/ #A73 101A
r_historia-16/ PJ 112B
j.niem. LO4-3/1 #N21 016A
j.hiszp LO4-5/1 #H21 104A
j.franc LO4-9/1 #F21 206A
j.hiszp LO4-14/ #H23 101A
matem. LO4 PW 104A U_j.ang.LO4-1/2 014A
inform. LO4-2/2 WJ 019B
3 9:40-10:25 fizyka LO4 DK 104A matem. LO4 PW 104A j.polski LO4 RY 204A wf LO4-1/2 #W23 018B
wf LO4-2/2 OK 017B2
wf LO4-1/2 #W23 018B
wf LO4-2/2 OK 017B2
4 10:30-11:15 wf LO4-1/2 #W23 017B1
wf LO4-2/2 OK 017B2
religia LO4 IO Aula j.polski LO4 RY 204A r_j.pol LO4 RY 107B inform. LO4-1/2 WJ 019B
U_j.ang.LO4-2/2 014A
5 11:30-12:15 biologia LO4 WP 202A chemia LO4-1/2 NO 204A
biologia LO4-2/2 WP 206A
j.ang LO4-1/1 #A21 019A
j.ang LO4-2/1 #A22 104A
j.ang LO4-12/ #A23 107B
j.ang LO4-13/ #A24 019B
j.ang LO4-15/ #A25 09A
j.ang LO4-17/ #A26 022A
j.polski LO4 RY 107B j.polski LO4 RY 016A
6 12:30-13:15 chemia LO4 NO 204A biologia LO4-1/2 WP 206A
chemia LO4-2/2 NO 204A
matem. LO4 PW 201A j.ang LO4-1/1 #A21 019A
j.ang LO4-2/1 #A22 103A
j.ang LO4-12/ #A23 101A
j.ang LO4-13/ #A24 014A
j.ang LO4-15/ #A25 09A
j.ang LO4-17/ #A26 022A
geogr. LO4 EM 104A
7 13:20-14:05 j.ang LO4-1/1 #A21 019A
j.ang LO4-2/1 #A22 104A
j.ang LO4-12/ #A23 101A
j.ang LO4-13/ #A24 014A
j.ang LO4-15/ #A25 013A
j.ang LO4-17/ #A26 107B
r_j.pol LO4 RY 005A geogr. LO4 EM 022A r_historia-16/ PJ 107B
historia LO4-17/ PI 021A
p.przeds LO4 UW 015A
8 14:10-14:55   zaj.wych LO4 RY 005A hit LO4 PJ 202A historia LO4-16/ PJ 107B historia LO4-16/ PJ 019A
historia LO4-17/ PI 101A
Drukuj plan
wygenerowano 21.09.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum