4CL4
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski LO4-7/1 WL 202A
r_j.pol LO4-8/1 KM 016A
j.polski LO4-7/1 WL 202A
r_j.pol LO4-8/1 KM 016A
  wf LO4-1/2 AK 017B1
wf LO4-2/2 WA 018B
j.ang LO4-11/ 202A
j.ang LO4-12/ JK 019A
2 8:50- 9:35 j.polski LO4-7/1 WL 202A
r_j.pol LO4-8/1 KM 016A
r_wos LO4-6/1 PI 021A
r_ang LO4-12/ JK 019A
  wf LO4-1/2 AK 017B1
wf LO4-2/2 WA 018B
j.polski LO4-7/1 WL 202A
j.polski LO4-8/1 KM 016A
3 9:40-10:25 zaj.wych LO4 PI 021A j.ang LO4-11/ 104A
j.ang LO4-12/ JK 019A
r_geogr. LO4-4/1 #G5 103A
j.polski LO4-8/1 KM 206A
matem. LO4 PW 201A r.z.pol.LO4-1/1 WL 202A
j.polski LO4-8/1 KM 016A
4 10:30-11:15 historia LO4 PI 021A religia LO4 IO 107B r_geogr. LO4-4/1 #G5 103A
j.polski LO4-8/1 KM 206A
matem. LO4 PW 201A  
5 11:30-12:15 religia LO4 IO 107B j.niem. LO4-3/1 #N7 021AA
j.niem. LO4-4/1 #N8 112B
j.hiszp LO4-5/1 #H11 101A
j.hiszp LO4-6/1 #H12 019A
j.franc LO4-9/1 #F4 206A
matem. LO4 PW 022A historia LO4 PI 021A  
6 12:30-13:15 U_j.ang.LO4-11/ 101A
U_j.ang.LO4-12/ JK 019A
j.niem. LO4-3/1 #N7 021AA
j.niem. LO4-4/1 #N8 112B
j.hiszp LO4-5/1 #H11 101A
j.hiszp LO4-6/1 #H12 019A
j.franc LO4-9/1 #F4 206A
wf LO4-1/2 AK 017B2
wf LO4-2/2 WA 018B
r_wos LO4-6/1 PI 021A
r_ang LO4-12/ JK 019A
 
7 13:20-14:05   matem. LO4 PW 204A   j.ang LO4-11/ 204A
j.ang LO4-12/ JK 019A
 
8 14:10-14:55   r_geogr. LO4-4/1 #G5 022A      
Drukuj plan
wygenerowano 23.09.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum