ZFŚS 2021

W związku ze zmianą załączników do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 prosimy o złożenie wniosków na nowych formularzach. Dokumenty w formie papierowej można podebrać oraz złożyć w budynku ZSO nr 1 w godzinach pracy placówki do 30 kwietnia 2021 r. Ponadto wnioski można pobrać ze strony internetowej (odnośniki poniżej).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
(81)751-42-47 lub wysyłając wiadomość na adres kancelarii.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

zał. 2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach rodziny za 2020 r.

zał. 3. Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku w 2021 r.

Podanie rachunku bankowego