Wnioski ZFŚS

Pragniemy poinformować, że jest możliwość pobrania wniosków do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świdniku. Na chwile obecną można pobrać wnioski o zapomogę świąteczną oraz zwrot kosztów leczenia. Formularze znajdują się przy wejściu głównym do budynku szkoły (wejście dolne) skąd można je pobrać i zostawić wypełnione w godzinach pracy szkoły, od 6.00 do 18.00. Wypełnione wnioski prosimy wrzucić do skrzynki znajdującej się obok formularzy. Ostateczny termin skałdania wniosków mija 30 listopada 2020 roku. Dodatkowe szczegóły można uzyskać pod numerem telefonu (81) 751-42-47 wewnętrzny 16.

Jednocześnie prosimy o zachowanie zasad wynikających z zaistniałej systuacji epidemiologicznej.